Informacja prawna

Informacja prawna obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Warunki korzystania z serwisu.

Ta witryna (strona internetowa) jest własnością firmy MACGRAF DESIGN z siedzibą w Piasecznie przy ulicy XXI wieku 4. MACGRAF DESIGN kieruje, nadzoruje i uaktualnia stronę internetową. Nasze witryny internetowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat Veltiss® i jej produktów.

Jeśli otwierasz i przeglądasz jakąkolwiek stronę internetową Veltiss®, akceptujesz tym samym wszelkie ograniczenia i warunki korzystania z niej podane poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania serwisu. Zalecamy, aby od czasu do czasu odwiedzić naszą stronę internetową i przeczytać Warunki korzystania i Politykę prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych Veltiss® są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji (np. oferta świadczenia usługi lub oferta sprzedaży jakichkolwiek produktów, o ile zostały w taki sposób przedstawione.

Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże MACGRAF DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze stron internetowych oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. MACGRAF DESIGN zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.

MACGRAF DESIGN oraz osoby trzecie (osoby prawne lub osoby fizyczne), która współpracowały przy projektowaniu i tworzeniu niniejszych stron internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zobowiązań za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, użycia lub niezdolności do wykorzystania informacji znajdujących się na tych stronach, oraz uszkodzeń lub braków w ich zawartości.

Prawo własności intelektualnej

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własnością MACGRAF DESIGN. Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące ochrony praw własności lub innych praw muszą być respektowane. Dokumenty nie mogą być przepisywane, kopiowane, pobierane, modyfikowane lub w inny sposób dystrybuowane w celach komercyjnych bez zgody MACGRAF DESIGN. Nazwy marek oraz oznaczeń, które pojawią się na tych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których posiada prawa MACGRAF DESIGN.

Polityka prywatności

MACGRAF DESIGN chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.). Proszę zapoznać się z poniższymi treściami na temat pozyskiwania, zapisywania, użytkowania i rozpowszecniania informacji. Użytkownik może korzystać z naszych stron internetowych bez podawania swoich danych osobowych.

MACGRAF DESIGN zbiera dane osobowe, które zostały wprowadzone w trakcie wypełniania formularza na naszej stronie internetowej lub które zostały przesłane do nas w szczególności za pomocą e-mail lub jako część zapytania, prośby. Oprócz danych, które są przesyłane do MACGRAF DESIGN, MACGRAF DESIGN może również zbierać informacje z plików cookies. Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z naszą stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie internetowej, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu do identyfikacji użytkownika. Dane i informacje przesyłane do nas lub uzyskane za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane jedynie do celów, dla jakich zostały wysłane do nas i w następujących celach: do celów statystycznych, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; przy zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem i administrowaniem naszą stroną internetowa. Dane i informacje wysyłane do nas będą zapisywane i używane przez MACGRAF DESIGN tylko na czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane.

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez MACGRAF DESIGN w Polsce. Zapewniamy, że ochrona danych osobowych jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i Polski, w których dane są gromadzone i przetwarzane.

Cookies

MACGRAF DESIGN wykorzystuje sesję cookies oraz trwałe pliki cookie – ostatnie powiadomienia pozostają zapisane w urządzeniu przez pewien okres czasu po opuszczeniu naszej strony internetowej. Używamy sesji plików cookie, aby uzyskać informację na temat liczby odwiedzających naszą stronę użytkowników. Używamy również trwałych plików cookie, które pochodzą z innych witryn, czyli cookies Google Analytics, aby dowiedzieć się, jak użytkownicy poruszają się po naszych stronach internetowych, która treść jest dla nich najbardziej interesująca i na jak długo użytkownik zatrzymuje się na określonej treści. Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie wyłącznie w celach statystycznych , ale tylko w formie zbiorczej, tak że nie jest możliwa identyfikacja użytkownika, przy diagnozowaniu problemów na naszym serwerze, przy administrowaniu naszą stroną internetową oraz do informowania na temat naszych produktów i usług. Większość przeglądarek internetowych zezwala na pliki cookies. W każdej chwili można usunąć lub odrzucić cookies. Jeśli chcesz usunąć lub odrzucić pliki cookie w urządzeniu , możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat jak kontrolować, usunąć lub odrzucić pliki cookies w przeglądarce internetowej, należy zapoznać się z tą stroną internetową: www.aboutcookies.org.

Środki bezpieczeństwa

MACGRAF DESIGN stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które zbieramy online, używamy sieci danych, które są chronione między innymi również przez standardowe programy antywirusowe i hasło. W trakcie przenoszenia danych osobowych, możemy podjąć racjonalne środki mające na celu ochronę tej informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem , zmianą lub zniszczeniem. Firma nie daje całkowitej gwarancji ochrony jest przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych, choć staramy się zapobiegać takim nieszczęśliwym wydarzeniom. Ciągły rozwój Internetu wymaga okazjonalnych zmian na naszych stronach internetowych, Zasadach użytkowania i Polityki prywatności . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie potrzeby.

Ostatnia aktualizacja – wrzesień 2017.